Voorwaarden & Condities

De condities Tielbeke zijn van toepassing op alle door Tielbeke te verrichten diensten m.b.t. transport en forwarding. Voor warehousing gelden de Physical Distribution condities, welke op verzoek kunnen worden toegezonden. Tielbeke is niet gebonden aan enige afwijking van deze algemene voorwaarden, tenzij een dergelijke afwijking schriftelijk is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Tielbeke.

Download onze volledige Vervoerscondities

Download onze aanvullende standaardvoorwaarden:

Wij staan klaar
om u te helpen

mail of bel
+31 (0)572 378 100

Wij staan klaar
om u te helpen