Algemene voorwaarden

De condities Tielbeke zijn van toepassing op alle door Tielbeke te verrichten diensten m.b.t. transport en forwarding. Voor warehousing gelden de Physical Distribution condities 2000. Tielbeke is niet gebonden aan enige afwijking van deze algemene voorwaarden, tenzij een dergelijke afwijking schriftelijk is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Tielbeke. De condities en aanvullende standaardvoorwaarden zijn hieronder te downloaden:

Tielbeke condities en aanvullende standaardvoorwaarden

Download hier de Tielbeke Vervoerscondities 2023

Naast deze condities zijn de volgende standaardvoorwaarden van toepassing: Nationaal Transport:

Op nationale vervoerswerkzaamheden zijn de ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 van toepassing.
Download hier de AVC Condities

International Transport: Op internationale vervoerswerkzaamheden zijn van toepassing de bepalingen van het CMR-verdrag alsmede als aanvulling daarop de ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en te Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities 2002.
Download hier het CMR-verdrag

Expediteurswerk: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018.

Physical Distribution: PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN 2000, Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2000 ingeschreven onder nummer 177/2000 en Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 september 2000 ingeschreven onder nummer 116/200.
Download hier de PD voorwaarden 2000

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Tielbeke. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tielbeke is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

We gaan graag met u in gesprek.

Foto medewerker