Meer grip op registratie en naleving van rij- en rusttijden met Tachoweb

Fouten of onvolledigheid in de tachograafadministratie tijdig signaleren zorgt er niet alleen voor dat (hoge) boetes voorkomen kunnen worden. Voor een werkgever maakt ook een goede registratie inzichtelijk of chauffeurs zich aan de voorgeschreven rij- en rusttijden houden. Door gebruik te maken van het online softwareprogramma Tachoweb van TLN wordt er voor Tielbeke inzicht geboden in het actuele gegevensbeheer waarmee tevens bewustwording gecreëerd kan worden bij de betrokken chauffeurs.

Afbeelding van Tielbeke
Tielbeke
22 december 2021

Signalerende functie

Middels één blik op het dashboard van TLN Tachoweb wordt duidelijk hoe de tachograaf-performance van de rijdende medewerkers van Tielbeke is. Overschrijding van rijtijden en de daarbij potentieel behorende sancties, voor zowel werkgever als werknemer, worden in één overzicht getoond. De tool heeft hiermee bovenal een signalerende functie binnen de organisatie. Op individueel niveau kan er vervolgens geanalyseerd worden waardoor de eventuele hiaten zijn ontstaan.

Bewustwording creëren

De complexiteit van de tachograafbediening en de regelgeving zorgt er nog wel eens voor dat onze chauffeurs soms invoerfouten maken terwijl ze zich wel aan de regels hebben gehouden. Wij proberen chauffeurs hierop te coachen zodat deze fouten in de toekomst niet meer voorkomen. Voor de leidinggevende van de chauffeurs een moment om bewustwording en daarmee veiligheid te creëren. Trainingen voor zowel de planners als de chauffeurs van Tielbeke ter verbetering van de invoer in de tachograaf staan op de planning voor 2022!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

We gaan graag met u in gesprek.

Foto medewerker