Safety Deal: Op veiligheid concurreer je niet

Eind 2017 sloot Tielbeke zich aan bij de ’Safety Deal’. Wat houdt dat nu eigenlijk in en hoe zijn de eerste ervaringen? Ernst-jan Dorgelo, mededirecteur Tielbeke Transport legt uit:

Afbeelding van Tielbeke
Tielbeke
25 februari 2020

“De Safety Deal is een initiatief van een aantal grotere vervoerders, Kruidvat, TVM en Bricklog. Dit behelst een lijst met afspraken die moet bijdragen aan veiliger transport. Het uitgangspunt is meer vertrouwen tussen verlader (directie en planners) en vervoerder (directie, planners en chauffeurs) hetgeen leidt tot verbetering van het proces en uiteindelijk tot meer veiligheid. De onafhankelijke scheidsrechter binnen deze deal is Marco Kranenbroek van Bricklog.

De doelstelling is niet alleen dat het transport steeds veiliger wordt (minder ongevallen, schades en nul verkeersdoden) maar ook dat iedereen zich veilig voelt omdat hij/zij in principe altijd gehoord moet kunnen worden en daar ook een duidelijke actie of reactie op moet volgen. Geeft het KNMI bijvoorbeeld code rood voor jouw gebied, dan zetten we de auto daar aan de kant. Gaat jouw rit buiten het rijtijdenbesluit, dan geef je dat aan en moet er actie ondernomen worden. Alle partijen binnen de keten hebben dit soort afspraken ondertekend en staan daarvoor. Dat moet duidelijkheid en rust geven hetgeen de gezondheid van de medewerkers ten goede komt. Belangrijk is wel de juiste weg te bewandelen. Dus b.v. een Kruidvatchauffeur vindt een situatie bij een filiaal te gevaarlijk, dan meldt hij/zij dat bij de planning en die kaart dat aan bij Kruidvat. Komt er geen goede oplossing dan dient de planning dit neer te leggen bij Marco Kranenbroek. Hij moet dan regelen dat er een oplossing komt. Dus niet aangeven bij je buurvrouw want dat heeft hoogst waarschijnlijk weinig zin.

Er sluiten zich steeds meer partijen aan waaronder ook enkele grote verladers. Mijns inziens zou iedereen enthousiast moeten zijn over dit project en zich ook aan moeten sluiten want hier geldt de wijze uitspraak van Marco: Dat concurrenten van elkaar meedoen is prima, want op veiligheid concurreer je niet!”

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

We gaan graag met u in gesprek.

Foto medewerker